Polityka prywatności

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy spółki Revescore(dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Portalu  jest Revescore sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000605589, NIP: 5223057666, REGON: 363975068(dalej: „Administrator”)
 3. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@groupone.com.pl
 4. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego.  Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te , znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
CelPodstawa prawnaCzas
Wykonanie umowy na linii Administrator – użytkownik (dalej: „Usługi”)art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest UżytkownikDo czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dane przetwarzane wyłącznie w przypadku uprzedniego udzielenia przez Ciebie zgody)Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgodado czasu wycofania zgody
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  przy czym  niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora  – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenie. W celu uzyskania kopii danych skontaktuj  się z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Twoje  dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Polityka plików cookies

 1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony internetowej. 
 2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego,, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  a) niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  b) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  c) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  d) reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  e) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Portalu internetowego
 1. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie akceptują pliki cookies, ale można łatwo dostosować jej poprzez zmianę ustawień. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach  przeglądarek w tym między innymi:
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Chrome
  Opera
 2. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.